menuordersearch
elekterokala.com

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی الکترو کالا ,

پودر مورد
100 گرمی پودر مورد
پودر مورد100 گرمی پودر موردموجود3,000 تومان
پودر جوانه گندم
پودر جوانه گندم
پودر جوانه گندمپودر جوانه گندمموجود5,000 تومان
جو دوسر
جو دوسر Joe
جو دوسرجو دوسر Joeموجود10,000 تومان
مومیایی مشکی
بسته 7گرمی مومیایی Black mummy
مومیایی مشکیبسته 7گرمی مومیایی Black mummyموجود5,000 تومان
ترکیب گیاهی درمان کبد چرب
ترکیب گیاهی درمان کبد چرب
ترکیب گیاهی درمان کبد چربترکیب گیاهی درمان کبد چربموجود20,000 تومان
دارجین لوله ای
دارچین لوله ای Cinnamon صد گرمی
دارجین لوله ایدارچین لوله ای Cinnamon صد گرمیموجود12,000 تومان
روغن کوهان شتر
روغن کوهان شتر
روغن کوهان شترروغن کوهان شترموجود8,000 تومان
ماریانا جدید
ماریانا جدید
ماریانا جدیدماریانا جدیدموجود20,000 تومان
شیره انگور
شیره انگور نیم کیلویی
شیره انگورشیره انگور نیم کیلوییموجود18,000 تومان
پودر سنجد
پودر سنجد وهسته آن یک کیلو
پودر سنجدپودر سنجد وهسته آن یک کیلوموجود60,000 تومان
خرنوب
خرنوب Crank یک کیلو
خرنوبخرنوب Crank یک کیلوموجود99,000 تومان
چای سفید سوزنی
چای سفید سوزنی White tea یک سیر
چای سفید سوزنیچای سفید سوزنی White tea یک سیر موجود30,000 تومان
روغن اسطوخودوس
روغن اسطوخودوس Lavender oil
روغن اسطوخودوسروغن اسطوخودوس Lavender oilموجود8,000 تومان
زیره سیاه
100 گرم زیره سیاه Caraway
زیره سیاه100 گرم زیره سیاه Carawayموجود16,000 تومان
سنبل الطیب
سنبل الطیب 100گرمی
سنبل الطیبسنبل الطیب 100گرمیموجود30,000 تومان
کندر
کندر 50 گرمی Chondro
کندرکندر 50 گرمی Chondroموجود10,000 تومان
جستجو در فروشگاه
رنگ
شرکت سازنده